مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تفسیر واژه فقر

تفسیر واژه فقر

تفسیر واژه فقر

تفسیر واژه فقر   خلاصه پرسش چه تفاسیری از واژگان «فقر» را می‌توان در «مصباح الشریعه» امام صادق(ع) یافت؟ پرسش مفهوم فقر در «مصباح الشریعه»

ادامه مطلب »