صفحه آرشیو

تقويم عبادى محرم الحرام

تقویم عبادى محرم الحرام

تقویم عبادى محرم الحرام چرا محرم؟!پیش از اسلام عرب، جنگ در این ماه را حرام می‏دانست و ترک مخاصمه می‏کرد; لذا از آن زمان این ماه بدین اسم نامگذارى شد . (۱) و روز اول محرم را اول سال قمرى قرار دادند . (۲) در توضیح اینکه چرا ماه‏هاى دیگر که…