صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست وششم صفر

تقویم شیعه بیست وششم صفر

تقویم شیعه بیست وششم صفر ۱٫ درگذشت ثابت بن قره حرانی، ریاضیدان، طبیب و فیلسوف عراقی ۲٫ درگذشت ابونصر کاشی، وزیر شیعی مذهب سلطان سنجر ۳٫ حمله‏ ی سلطان مراد عثمانی به ایران ۴٫ آوردن بذر چای از هندوستان به ایران و کشت آن در…