صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و دوم صفر

تقویم شیعه بیست و دوم صفر

تقویم شیعه بیست و دوم صفر ۱٫ درگذشت ابن نُقطه، عالم و حدیث‌شناس ۲٫ تولّد میرزا محمّدباقر خوانساری فقیه و محدّث http://shiastudies.com تقویم شیعه بیست و دوم صفرتقویم شیعه بیست و دوم صفر