صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و دوم محرم

تقویم شیعه بیست و دوم محرم

تقویم شیعه بیست و دوم محرم ۱٫ به امارت رسیدن یعقوب بن لیث صفّاری در سیستان ۲٫ تولّد حسن بن حسن، معروف به «ابن هثیم» ریاضیدان شهیر اسلام و جهان ۳٫ رحلت شیخ طوسی، عالم شهیر شیعه و مؤسّس حوزه‏ علمیه‏ نجف اشرف ۴٫ وفات ملّا سعد…