صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و ششم ذی القعده

تقویم شیعه بیست و ششم ذی القعده

تقویم شیعه بیست و ششم ذی القعده ۱٫ حضرت رسول اکرم (صل اللّه علیه و آله و سلم ) براى حجه الوداع از مدینه خارج شد ۲٫ درگذشت مازیار ایرانی، یکی از اسپهبدان طبرستان ۳٫ زندانی شدن عبدالملک دوم، آخرین پادشاه سامانی توسّط ایلَک‏خان ترک…