صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و نهم ذی الحجه

تقویم شیعه بیست و نهم ذی الحجه

تقویم شیعه بیست و نهم ذی الحجه ۱٫ کشته شدن عمر بن خطاب سال ۲۳ قمرى ۲٫ درگذشت ابن‏ خیاط دانشمند و نحوی بزرگ ۳٫ تصرّف شهر بیروت توسّط سپاهیان مسلمان شام و مصر در جنگ با صلیبی‏ ها ۴٫ شهادت روحانی آگاه و مبارز انقلابی شیخ محمّد…