صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی الحجه

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی الحجه

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی الحجه ۱٫ انقراض دولت بنی‏ امیه پس از قتل مروان حِمار آخرین خلیفه‏ ی اُموی ۲٫ تصرّف گرگان و مازندران توسّط طغرل سلجوقی ۳٫ وفات شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی، شاعر و استاد بزرگ ادب فارسی …