صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و پنجم صفر

تقویم شیعه بیست و پنجم صفر

تقویم شیعه بیست و پنجم صفر طلب کتف توسط پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلم درگذشت سیف‌الدّوله حمدانی فرمانروای حَلَب حمله ‏ی سپاهیان چنگیزخان مغول برای تصرّف همدان فتح هرات، توسّط حسام‌السّلطنه …