صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و چهارم محرم

تقویم شیعه بیست و چهارم محرم

تقویم شیعه بیست و چهارم محرم ۱٫ رحلت حاج ملّا محمّدتقی استرآبادی، دانشمند بزرگ شیعه ۲٫ تصرّف شهر همدان توسّط قوای روسیه در جریان جنگ جهانی اوّل ۳٫ درگذشت حَشْر کشمیری، شاعرِ مسلمانِ هندی ۴٫ وفات فقیه ادیب شیخ محمّدرضا اصفهانی…