صفحه آرشیو

تقویم شیعه شانزدهم شوال

تقویم شیعه شانزدهم شوال

تقویم شیعه شانزدهم شوال ۱- آغاز غزوه حمراء الاسد (۳ هجری قمری) ۲- رحلت «علامه شیخ عبدالله مامقانى» (۱۳۵۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله «میرزا علی اکبر مرندی» (۱۴۱۴ هجری قمری) --- ۱- آغاز غزوه حمراء الاسد (۳ هجری قمری) یک روز پس از…