صفحه آرشیو

تقویم شیعه نهم ذی القعده

تقویم شیعه نهم ذی القعده

تقویم شیعه نهم ذی القعده نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام (۶۰ هجری قمری) --- نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام (۶۰ هجری قمری) در این روز از سال ۶۰ ه.ق حضرت مسلم (علیه السلام) نامه ای برای امام حسین (علیه…