صفحه آرشیو

تقویم شیعه نهم شوال

تقویم شیعه نهم شوال

تقویم شیعه نهم شوال ۱٫ درگذشت ابن سیرین بصری، خوابگزار معروف مسلمان ۲٫ پایان محاصره‏ ی بغداد از دست عثمانی‏ ها توسّط شاه عبّاس صفوی تقویم شیعه نهم شوال http://shiastudies.com