تقویم شیعه نهم شوال ۱٫ درگذشت ابن سیرین بصری، خوابگزار معروف مسلمان [۱۱۰ ق] ۲٫ پایان محاصره‏ ی بغداد از دست عثمانی‏ ها توسّط شاه عبّاس صفوی [۱۰۳۵ ق]   تقویم شیعه نهم شوال http://shiastudies.com