صفحه آرشیو

تقویم شیعه چهارم رمضان

تقویم شیعه چهارم رمضان

تقویم شیعه چهارم رمضان ۱٫ مرگ زیاد بن ابیه، عامل معاویه در بصره ۲٫ وفات قاضی سعید بن سناء الملک، ادیب مصری ۳٫ هلاکت چنگیز سال ۶۲۴ ق ۴٫ درگذشت عالم زاهد آیت‌الله شیخ حسنعلی تهرانی ۵٫ رحلت آیت‌الله میرزا هاشم آملی، فقیه…