صفحه آرشیو

تقویم شیعه چهارم شوال

تقویم شیعه چهارم شوال

تقویم شیعه چهارم شوال ۱٫ در سال هشتم قمرى جنگ حُنین به نوشته ناسخ اتفاق افتاد ولى شیخ بهائى ره در روز پنجم نوشته است . ۲٫ تصرّف شهر نیشابور توسّط یعقوب لیث صفّاری و سرنگونی سلسله‏ ی طاهریان ۳٫ درگذشت ابوبکر محمّد بن حسن دارقطنی،…