صفحه آرشیو

تلاش برای بی اعتبار کردن حدیث غدیر

تلاش برای بی اعتبار کردن حدیث غدیر

تلاش برای بی اعتبار کردن حدیث غدیر نگاهی به حدیث غدیر(۳)در این مقاله، به گوشه ای از تلاش های عالمان اهل تسنّن در توجیه واقعه ی تاریخی غدیر می پردازیم.بزرگان اهل سنّت راه هایی را برای توجیه این واقعه به کار برده اند تا مفاد این…