صفحه آرشیو

تلاوت سوره مومنون هنگام ولادت حضرت علی علیه السلام

تلاوت سوره مومنون هنگام ولادت حضرت علی علیه السلام

تلاوت سوره مومنون هنگام ولادت حضرت علی علیه السلام آیا روایتی که می گوید حضرت علی در کعبه متولد شده و بعد از تولد سوره مومنون را تلاوت کرده است صحیح است؟ گذشته از بحث سندی این روایت توجه به چند نکته ما را به جواب مطلوب خواهد…