مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تلاوت قران

برکات قرآن خواندن

🌼‍🌼‍ #برکات_قرآن_خواندن⇩ ✅ امام صادق علیه السلام فرمودند: خانه اى که در آن قرآن خوانده نمى شود و از خدا یاد نمى گردد، سه گرفتاری

ادامه مطلب »