صفحه آرشیو

توثيق و تعديل راويان ناصبى و خارجى

توثيق و تعديل راويان ناصبى و خارجى

توثیق و تعدیل راویان ناصبى و خارجى

ثعلبی پس از هزار سال احمد بن ابراهیم ثعلبی، صاحب «الکشف و البیان عن تفسیر القرآن»، پس از هزار سال مورد طعن طاعنان قرار می‌گیرد! چرا؟ زیرا در تفسیر خود به فضائل اهل‌بیت (علیهم السلام) پرداخته و در همه جای آن و به…