صفحه آرشیو

توصیف شدن پرهیزکاران به لاغری و چاق بودن امام باقر

توصیف شدن پرهیزکاران به لاغری و چاق بودن امام باقر

توصیف شدن پرهیزکاران به لاغری و چاق بودن امام باقر خلاصه پرسش با آنکه امام علی(ع) در توصیف پرهیزکاران فرموده که آنان افرادی لاغر و نحیفند، پس چرا امام باقر(ع) به اندازه‌ای چاق بودند که گاه در راه‌‌رفتن به کمک دیگران…