صفحه آرشیو

توصیه به لعن بر هارون در حرم رضوی در روایات

توصیه به لعن بر هارون در حرم رضوی در روایات

توصیه به لعن بر هارون در حرم رضوی در روایات خلاصه پرسش آیا در روایات توصیه شده است در حرم رضوی - که قبر هارون الرشید نیز آن‌جا است - بر هارون لعنت بفرستیم؟ پرسش آیا عملی یا دعایی برای لعن بر سر قبر هارون الرشید…