صفحه آرشیو

تولی

اوصاف شیعیان: تولی و تبری

تولّى و تبرّى امام زین العابدین  فرمود: «شِیعَتُنا اَلَّذیِنَ... یُوالُونَ اَهلَ البَیتِ و یَتَبَرَّءُونَ مِن اَعدائِهِم؛ شیعیان ما کسانى هستند که اهلبیت را دوست دارند و از دشمنان آنان بیزارى مى‏جویند». امام رضا  نیز فرمود:…