صفحه آرشیو

ثواب گریه و اندوهگین بودن در فراق امام زمان

ثواب گریه و اندوهگین بودن در فراق امام زمان

ثواب گریه و اندوهگین بودن در فراق امام زمان خلاصه پرسش آیا اندوهگین بودن یا گریه در فراق امام زمان(عج) و تنهایی و محنت‌های آن‌حضرت ثواب دارد؟ پرسش گریه برای تنهایی امام زمان(عج) چه قدر ثواب دارد؟…