جامعه المصطفی العالمیه   تاریخ تاسیس ۱۳۵۸ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه جامعه المصطفی العالمیه نهادی علمی و بین المللی با هویت حوزه ای است که با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی، اهتمام دارد که انبوهی از داوطلبان را از سراسر گیتی تحت پوشش قرار دهد و […]