صفحه آرشیو

جامعه

جامعه

تاریخ از دو منظر تفکر دینی و تفکر مادی(۱)

مقدمه به دو گونه می توان به تاریخ نگریست: نخست، به مثابه یک «واقعیت عینی» و دوم، به مثابه یک «علم»، قواعد و روش فهم تاریخ براساس هر یک از این دو نوع نگاه- به رغم وجود شباهت هایی چند- می تواند متفاوت از نوع دیگر…

تاریخ از دو منظر تفکر دینی و تفکر مادی(۲)

4) یادآوری این نکته لازم است که عبرت آموزی از تاریخ با موید سازی تاریخی متفاوت است. در عبرت آموزی از تاریخ، حرکت پیام از گذشته به حال و آینده است؛ بدین معنا که اتفاق و حادثه ای که در گذشته رخ داده، حامل پیام و حکمتی است که می…

تاریخ از دو منظر تفکر دینی و تفکر مادی(۳)

9) در تاریخ نگاری دینی، مورخ تلاش می کند تا واقعیت تاریخ را آن چنان که بوده، حکایت کند. به دیگر سخن، تاریخ نگاری دینی نقش حکایت گری از واقع دارد، چرا که مورخ به متن تاریخ پایبند است. این در حالی است که تاریخ نگاری مادی نقش صورت…

علل انحطاط تمدن ها از منظر قرآن کریم

مقدمه اینکه قرآن کریم دارای تعالیم اجتماعی و ناظر بر زندگی اجتماعی انسان است امری است که مورد اتفاق نظر دانشمندان اسلامی متقدم و متأخر و حتی مستشرقانی است که در قرآن کریم به تحقیق و تفحص پرداخته اند. (ر.ک: پایان نامه ی کارشناسی ارشد…

اجازه ولى امر در انجام قصاص (۵)

7. از ديگر شواهدى كه حكم مورد بحث را تاييد مى‏كند، اجازه امام صادق(علیه السّلام) از والى مدينه است آن هنگام كه ايشان قصاص از كشنده معلّى بن خُنيس را اراده كرد. اين حكايت در خبر معتبر وليد بن صبيح چنين آمده است: «قال داود بن على…

اجازه ولى امر در انجام قصاص (۴)

« از امام صادق(علیه السّلام) در مورد كسى كه حدود الهى را جارى مى‏كند، پرسش شد: آيا وظيفه سلطان و حاكم است، يا قاضى؟ ايشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى، به عهده كسى است كه حكم در دست اوست.»وجه استدلال به اين روايت: امام(علیه…

اجازه ولى امر در انجام قصاص (۳)

10. على بن محمد قاشانى كه ضعيف است. اصفهانى است و از تبار زياد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.» از عبارت شيخ به روشنى استفاده مى‏شود كه على بن شيرهمورد اطمينان، غير از على بن محمد قاشانى غير مطمئن است، از اين…

اجازه ولى امر در انجام قصاص (۲)

3. و به هر روى، از جمله كسانى كه جواز انجام قصاص ومراجعه نكردن به ولىّ امر را در مساله برگزيده، همانا محقق حلّى است. وى، در اين باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست كتاب قصاص شرايع مى‏نويسد: «و اذا كان الولىّ واحداً جاز له المبادرة…

اجازه ولى امر در انجام قصاص (۱)

از دير باز، در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص، بايد در سِتاندن اين حقّ از ولى امر مسلمانان، يا كسى كه از سوى او گمارده شده، اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود، يا چنين…

شاخصه های جامعه و تمدن مورد نظر پیامبر (ص) (۳)

4 . جامع نگري به انسان ( سلامت جسمي و روحي )از ديگر شاخصه هاي جامعه نبوي ، توجه به كليه نيازهاي مادي و معنوي انسان است . اسلام پيروان خود را تنها به جهات معنوي و تكميل جنبة روحاني دعوت نكرده ، بلكه به نيازها و پيشرفت ماديشان هم توجه كرده…