صفحه آرشیو

جانشين

جانشين

وصیتى که نوشته نشد

عمربن ‏خطاب ماجرا را براى ابن عباس چنین نقل مى ‏کند:ما نزد پیامبر(ص)حضور داشتیم، بین ما و زنان پرده‏اى آویخته‏ شده بود. رسول اکرم(ص)به سخن در آمده، گفت: «نوشت‏ افزاربیاورید تا براى شما چیزى بنویسم که با وجود آن…