صفحه آرشیو

جبر و اختیار

آیا می‌توان ظلم ظالمان را به خداوند نسبت داد؟

آیا می‌توان ظلم ظالمان را به خداوند نسبت داد؟ پرسش بعضی وقت‌ها ظلم‌هایی به انسان تحمیل می‌شود که از ناحیه افراد دیگر است، و با آن‌که انسان تمام تلاش خود را می‌کند، توانایی مقابله با ظلم دیگران را ندارد، ولی آسیب قابل توجهی به انسان…

فرق اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند چیست؟ و آیا اراده تکوینی تخلف ناپذیر است؟

فرق اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند چیست؟ و آیا اراده تکوینی تخلف ناپذیر است؟ پاسخ اجمالی اراده در خدای متعال به معنای حکم و دستور، همراه با وقوع آن در خارج است. اراده‌هایی که در قرآن کریم به خدای متعال نسبت داده شده، دو نوع است: ۱٫…

نسبت بین اختیار انسان و هدایت و إضلال إلهی با نگاهی به آثار علامه جوادی آملی

نسبت بین اختیار انسان و هدایت و إضلال إلهی با نگاهی به آثار علامه جوادی آملی مقدمه یکی از مباحث بسیار مهم که هدف از بعثت انبیاء را بیان می کند و آثار تربیتی و عقیدتی متعددی بر آن مترتب است، بحث هدایت و ضلالت می باشد. هدف از ارسال انبیاء و…