صفحه آرشیو

جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح 3و4 حوزه علمیه

جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه ردیف نوع خدمت مدت هزینه (سهم پژوهش گر) ۱ مشاوره اولیه در موضوعات مختلف طرح شده زیر ۱۵ دقیقه صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ۲ مشاوره علمی در انتخاب رشته تدوین…