صفحه آرشیو

جرجیس

حضرت جرجیس(ع) در چه زمانی بود و آیا ایشان به شهادت رسید؟

حضرت جرجیس(ع) در چه زمانی بود و آیا ایشان به شهادت رسید؟ پاسخ اجمالی جرجیس(ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل از فلسطین بود که خداوند او را بعد از حضرت عیسی(ع) به پیامبری برانگیخت و مأمورش کرد تا به سوی پادشاه موصل رفته و او را به توحید…