صفحه آرشیو

جریان موسوم به شیرازی ها

نقد رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی از جریان موسوم به شیرازی ها

رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی در پاسخ به سئوالات مکرر فعالان شیعی و اعضای مجمع در کشورهای مختلف طی بیانیه ای بطور رسمی اعلام کرد : مجمع جهانی شیعه شناسی به عملکرد و مواضع جریان موسوم به شیرازی ها ، انتقاد ها و اعتراض هایی دارد که در بیانیه ها…