صفحه آرشیو

جشن

سابقه تاریخی جشن عید غدیر به چه زمانی بر می گردد؟

سابقه تاریخی جشن عید غدیر به چه زمانی بر می گردد؟ مراسم جشن و سرور در ایّام موفور السُّرور عید غدیر پیشینه ای بس دیرینه دارد : ۱ . همه پیامبران به اوصیای خود توصیه می کردند که روز غدیر خم را جشن بگیرند . ۲ . پیامبر عظیم الشّأن اسلام  صلی…