خانه دوست
۱۲ دی ۱۳۹۶

خانه دوست (کانون بندگی)     خانه دوست (کانون بندگی) مشخصات کتاب: سرشناسه : شیخ الاسلامی، جعفر، ۱۳۳۳- عنوان و نام پدیدآور : خانه دوست «کانون بندگی»/ جعفر شیخ الاسلامی. مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۹٫ مشخصات ظاهری : ۹۴ ص. شابک : ۱۰۰۰۰ریال ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۳۸-۹ : ؛ ۱۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم) وضعیت فهرست […]