صفحه آرشیو

جغرافیای سیاسی سرزمینهای اسلامی

جغرافیای سیاسی سرزمینهای اسلامی

تکامل و تنزّل برزخی

آیا ارواح در برزخ تکامل و تنزّل دارند؟ با سپری شدن عمر و فرا رسیدن مرگ، رزق و روزی دنیوی آدمی قطع می‌شود و بدون فاصله وارد عالمی ـ که مانند عالم دنیا پایان می‌پذیرد، ـ می‌شود که آن را «عالم برزخ یا عالم ارواح و…

ابعاد و ویژگی‌های زندگی برزخی

بهشت و جهنّم برزخی در خلال معارفی که درباره عالم برزخ مطرح است، سخن از وجود بهشت و جهنّم برزخی شده. وقتی روح انسان از بدن خارج می‌شود، در بهشت یا جهنّم برزخی وارد می‌گردد که از بهشت و جهنّم دائمی ضعیف‌تر است. آیات و روایات…