صفحه آرشیو

جفر احمر و جفر ابیض

جفر احمر و جفر ابیض

جفر احمر و جفر ابیض خلاصه پرسش آیا امام زمان(عج) بر اساس «جفر احمر» رفتار می‌کند که این رفتارشان متفاوت با رویکرد حضرت على(ع) است که بر اساس «جفر ابیض» رفتار می‌کرد؟ پرسش مقصود از روایتى که دال بر این است که…