صفحه آرشیو

جلسه شورای هماهنگی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد. در این جلسه تعدادی از کارکنان مجمع، هیئت مدیره و سرپرست سایت حضور داشتند و مهمان ویژه این جلسه جناب آقای مسچی بودند. این جلسه با سخنرانی ریاست محترم مجمع آغاز شده و در ادامه هر کدام از…