صفحه آرشیو

جلسه

جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم

جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم ، پیرامون همکاریهای علمی ، بین المللی و کارگاههای تخصصی شیعه شناسی مشترک برای دانشجویان و اساتید یطوح مختلف مجمع جهانی…

دیدار رئیس و امام جمعه مرکز اسلامی صبا و مرکز علمی کسا با دکتر آیت پیمان

دیدار رئیس و امام جمعه مرکز اسلامی صبا و مرکز علمی کسا با دکتر آیت پیمان دیدار و گفتگوی رئیس و امام جمعه مرکز اسلامی صبا و مرکز علمی کسا در کالیفرنیای آمریکا با دکتر آیت پیمان دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی و مدیر شورای دین پژوهان در پنجم…