صفحه آرشیو

جنایت امریکا

متنی که مایکل مور،مستندساز آمریکایی،درصفحه اینستاگرامش منتشر کرده

متنی که مایکل مور،مستندساز آمریکایی،درصفحه اینستاگرامش منتشر کرده متنی که مایکل مور، مستندساز آمریکایی، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده: از تولّد #عیسی_مسیح تا کودتای علیه مصدق و جنگ شیمیایی صدام حسین علیه مردم #ایران و ترور…