صفحه آرشیو

جنایت کابل

جنایت خونین در دانشگاه کابل

♨️ کشتار مظلومانه دانشجویان افغانستانی در سایه انتخابات رژیم تروریستی آمریکا ◼️ ترور و قتل شهروندان مردم منطقه غرب آسیا دیگر تبدیل به عادت همیشگی شده و خبر ترور و عملیات تروریستی در کشورهای منطقه بویژه افغانستان در لابلای اخبار جهان گم…