صفحه آرشیو

جنگهای صلیبی

جنگهای صلیبی

جنایات پدران مقدس

نگاهی به جنگ های صلیبی و دادگاه های تفتیش عقایدنویسندگان غربی موجبات آغاز جنگ های صلیبی را سیطره ی ترکان بر بیت المقدس، طمع اروپا برای دستیابی به ثروت سرزمین های آباد مشرق پس از پیدایش طاعون که موجب مرگ و میر و فقر و خسران و فلاکت…