صفحه آرشیو

جنگهای صلیبی

جنگهای صلیبی

جنایات پدران مقدس

نگاهی به جنگ های صلیبی و دادگاه های تفتیش عقایدنویسندگان غربی موجبات آغاز جنگ های صلیبی را سیطره ی ترکان بر بیت المقدس، طمع اروپا برای دستیابی به ثروت سرزمین های آباد مشرق پس از پیدایش طاعون که موجب مرگ و میر و فقر و خسران و فلاکت…

علل وقوع جنگهای صلیبی

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهود وَ لا النَّصاری حتی تَتَّبِع مِلَّتَهُم (بقره ۱۲۰) یهودان و ترسایان از تو خشنود نمی شوند تا به آیین شان گردن نهی. تحمل اسلام به عنوان دینی که توانست بخشهای گسترده ای از قلمرو مسیحیت را در شبه جزیره ی ایبِری…

علل وقوع جنگهای صلیبی

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهود وَ لا النَّصاری حتی تَتَّبِع مِلَّتَهُم (بقره ۱۲۰) یهودان و ترسایان از تو خشنود نمی شوند تا به آیین شان گردن نهی. تحمل اسلام به عنوان دینی که توانست بخشهای گسترده ای از قلمرو مسیحیت را در شبه جزیره ی ایبِری…