صفحه آرشیو

جنگ بدر

جنگ بدر و رشادت های امام علی

جنگ بدر و رشادت های امام علی جنگ بدر غزوه بدر، پیروزی آشکاری را برای اسلام ثبت کرده، فتح بزرگی برای مسلمین و ضربه قاطعی به پیشوایان کفر و گمراهی از سرکشان قریش و جبارانشان بود و خدای متعال، بنده و رسولش محمد را در واقعه بدر عزیز…