صفحه آرشیو

جنگ یرموک

بیستم رجب

جنگ یرموک بین مسلمانان و رومیان (۱۳ هجری قمری) --- جنگ یرموک بین مسلمانان و رومیان (۱۳ هجری قمری) یرموک، نهری است در سرزمین اردن. در آن جا نبردی بزرگ میان مسلمانان و رومیان به وقوع پیوست. پس از آن که رومیان شکست های…