صفحه آرشیو

جن

جن

آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟

آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟ پرسش آیا انسان می‌تواند با جن رابطه داشته باشد؟ اگر می‌تواند آن‌را چگونه توجیه می‌کنید؟ پاسخ اجمالی قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی   ‏های زیر را برای او برمی شمارد: ۱٫جن موجودی است که از…

آیا واقعیت دارد که گربه سیاه یا سگ سیاه ، از اجنّه ( جن ) هستند؟

جن بودن سگ سیاه و گربه سیاه پرسش آیا واقعیت دارد که گربه سیاه یا سگ سیاه ، جن است؟ پاسخ اجمالی با جست‌وجویی که در منابع روایی انجام پذیرفت به روایتی دست نیافتیم که گفته باشد گربه سیاه، جنّ است. اما در روایتی سگ سیاه و…

بحثی موجز پیرامون جن

تعریف جنابن سینا در رساله ی حدود آورده است: « موجود زنده ی هوایی ناطق دارای جرم شفاف و به اشکال گوناگون متشکل می شود. تعریف مزبور از وی به رسم نیست، بلکه به معنای اسم ذات اوست » ( حدود ابن سینا، ترجمه ی محمد مهدی فولادوند، ص…

جنّ در قرآن (۱)

جنّ در لغت به معنای پوشیده بودن چیزی از حواس است (۱) و آن نوعی از موجودات آفریده شده از آتش، صاحب اراده و شعورند که از حواس ما پنهاند. (۲) آمیزش جنّیانامکان آمیزش جنسی برای جنّیان« فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یطْمِثْهُنَّ…

جنّ در قرآن (۲)

موانع شناخت جنّیان ۱٫ غفلتغفلت جنّیان؛ مانع استفاده ی صحیح آنان از ابزارهای شناخت« وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْینٌ لَا یبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ…

جنّ در قرآن (۳)

عقیده ی جنّیانعقاید و مذاهب مختلف در بین جنّیان« وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا؛(۱)و از میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن و ما فرقه هایی گوناگونیم. »منزّه بودن خداوند از همسر و…