رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

فصل سرخ اندیشه
۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نام کتاب: فصل سرخ اندیشه
نام مولف: زهرایی متین
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۸۶