صفحه آرشیو

جواب به کسانی که شیعه را مشرک می خوانند

جواب به کسانی که شیعه را مشرک می خوانند

جواب به کسانی که شیعه را مشرک می خوانند در جواب از وهابیون که شیعیان را مشرک می دانند چه باید گفت؟ باید برای آن کسانی که به شیعه نسبت شرک می دهند یاد آور شویم که قرآن کریم می فرماید: لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَیْکُمُ السَّلامَ…