صفحه آرشیو

حاج آقا حسين اثني عشري

پنجم شعبان

۱) ولادت حضرت امام سجاد "علیه السلام" (۳۸ هجری قمری) ۲) درگذشت آیت الله "میرزا ابوالقاسم اردوبادی" (۱۳۳۳ هجری قمری) ۳) درگذشت مُبلّغ و مُفسّر قرآن "حاج آقا حسین اثنی عشری" (۱۳۸۴ هجری قمری) --- ۱) ولادت حضرت امام سجاد…