صفحه آرشیو

حاج شیخ میرزا هاشم قزوینی

حاج شیخ میرزا هاشم قزوینی

متواضعی با ابهت

شروع آشنايي منزل حاج هاشم با منزل ما دويست متر فاصله داشت، وقتي كه با ايشان روبرو مي شدم سلام مي دادم و ولي جرأت نداشتم بگويم سلام عليكم، حال شما چطور است. ايشان با داداشم حاج ماشاءالله، رفيق بود و مي رفت در كاروانسراي علافي يك اتاق…