صفحه آرشیو

حاج میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی

بیست و هفتم شعبان

۱- نزول عذاب بر قوم عاد ۲- درگذشت عالم بزرگوار "حاج میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی" (۱۳۲۷ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله "حاج شیخ محمدکاظم مهدوی دامغانی" (۱۴۰۱ هجری قمری) --- ۱- نزول عذاب بر قوم عاد قوم هود (علیه السلام) سیزده…