ششم شوال
۱۰ تیر ۱۳۹۶

۱٫ وفات ابن بَردَس، شاعر و محدّث مسلمان [۷۸۶ ق] ۲٫ امضای معاهده ‏ی سوم ابریشم میان ایران و عثمانی در آذربایجان [۱۰۲۷ ق] ۳٫ شکست حافظ محمّد پاشا، سردار عثمانی از شاه عبّاس صفوی در جنگ بغداد [۱۰۳۳ ق]