صفحه آرشیو

حاکمیت

حاکمیت

وظایف سیاسی مسلمانان در برابر پیامبر(ص)

اگر قرآن در قلمرو رسالت، برای رسول حق اطاعت قائل می شود و می فرماید: «هیچ رسولی را اعزام نکردیم مگر این که به فرمان خدا، از او اطاعت شود»(نساء/۶۴)، مقصود اطاعت طریقی است نه موضوعی؛ یعنی به پیامهای او گوش فرا دهند و به گفته های…

روش حکومتى پیامبر(ص)

منابع نیروى انسانى(عضویابى)هر نظام ادارى ارکان گونه گونى دارد که یکى از آن ها عضویابى است. علماى مدیریت عضویابى را چنین تعریف مى کنند:(عملیات کاوش در منابع انسانى و کشف افراد شایسته و ترغیب و تشویق آنان به قبول مسئولیت در سازمان.)۱مراد ما…

مدیریت در بحران (تحلیلى از جنگ خندق)

طرح مسئله مسلمین پس از اطلاع از آغاز تهاجم قریش، حداکثر هشت روز فرصت داشتند تا نسبت‌به انجام هرگونه اقدام تدافعی تصمیم‌گیری کنند. تصمیم پیامبر(ص) به حفر خندق یکی از بهترین نمونه‌های تصمیم‌گیری شجاعانه است. خندقی به طول…

حاکمیت‏ سیاسى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قرآن

مقدمه آیاتی که درباره حاکمیت‌سیاسی پیامبر (ص) در قرآن کریم آمده است، به چند دسته تقسیم می‌شوند: . آیاتی که به مساله اطاعت از پیامبر (ص) می‌پردازند . . آیاتی که ولایت پیامبر (ص) و اولویت ایشان بر مؤمنان را مطرح می‌کنند .…