صفحه آرشیو

حجت الاسلام سید علی نقی فیض الاسلام

بیست و سوم شعبان

۱- درگذشت "سید ابومحمد اطروش" معروف به "ناصر کبیر" (۳۰۴ هجری قمری) ۲- درگذشت حجت الاسلام سید علی نقی فیض الاسلام (۱۴۰۵ هجری قمری) --- ۱- درگذشت "سید ابومحمد اطروش" معروف به "ناصر کبیر" (۳۰۴ هجری قمری) سید ابومحمد حسن…